Contact

Stichting Sprekende Harten is ANBI gecertificeerd. Dit betekent dat giften kunnen worden afgetrokken bij  de belasting.

RSIN : 8531.40.297
KvK   : 58688943
Rabobank : NL20RABO0112122868

Contactpersoon:
Dhr. R.W. de Vries
Gjalt de Jongstraat 77
9204 LK Drachten

Bestuur:

R.W. de Vries (voorzitter); rindertdevries65@gmail.com

F. Bloem-Spoelstra (secretaris)

A.J. Hoff (penningmeester)