Onze visie

Stichting “Sprekende harten” verleent directe hulp aan asielzoekers en in het bijzonder aan (ex)asielzoekers verbonden aan het AZC te Drachten.

De stichting streeft ernaar om kwetsbare asielzoekers-gezinnen, kinderen en jongeren tot hun recht komen zodat zij een waardig leven kunnen leiden.

Waarom
Als stichting doen wij ons werk vanuit Gods liefde en vanuit de bijbelse roeping om “de vreemdeling” gastvrij te ontvangen en te helpen. Kernwaarden, die aan de Bijbel zijn ontleend zijn: liefde, barmhartigheid, gerechtigheid, verzoening en rentmeesterschap.
Het bijstaan van asielzoekers in noodsituaties is een kerntaak van stichting “Spreken harten”.

Slagvaardigheid
Als stichting geven wij noodhulp aan asielzoekers als andere instanties hierin niet voorzien zoals; tijdelijk onderdak, voedsel, praktische hulp en medische zorg.
Na de noodhulpfase is er aandacht voor langlopende hulp, gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid en het bieden van kansen op het opbouwen van een zelfstandig en menswaardig bestaan.

Klik hier voor een PowerPoint presentatie.

Klik hier voor de flyer van “Sprekende harten”;  flyer sprekende harten


gevlucht

Er zijn veel vluchtelingen in ons land. Gevlucht uit een oorlogssituatie, uitzichtloosheid, chaos of onderdrukking. Ontheemd komen ze hier. In onzekerheid wachten ze of ze mogen blijven.

 

gezien-1

Een vluchteling verlangt ernaar om gezien te worden. Niet als een nummer, of als bedreiging van onze cultuur. Maar gewoon als een persoon. God ziet de vluchteling en wil dat wij met Zijn ogen naar hem kijken.

 

geliefd-1

 Gods hart klopt van liefde voor de vluchteling. Een vluchteling heeft het nodig om geliefd te zijn. Door mensen die om hem geven, hem gastvrij tegemoet treden en hem Gods liefde willen doorgeven.